ജോസഫ് മാത്യുവിന് കേരള ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രണാമം

മിഷിഗൺ∙ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കവർന്നെടുത്ത മെട്രോ ഡിട്രോയിറ്റിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ സ്മരണാർഥം ഡിട്രോയിറ്റിലെ കേരള ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോൺ ഡി. ഡിങ്കൽ വെറ്ററൻസ് അഫേർസ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച 300 മികച്ചയിനം ...Click here

Beaumont Wayne Hospital Staff were served lunch on behalf of the Michigan Indian community, sponsored by The Kerala Club

The Michigan Indian community activated its “Meals for Healthcare Heroes” program as a response to the COVID-19 pandemic that is gripping our city, state and nation. Several healthcare workers have…

Read more

KC Winter Coat Drive

We have successfully completed our winter clothing drive initiative. As part of the drive, we collected over 50+ winter coats, sweaters, and beanies.  The collected items were handed over to…

Read more

Supporting – The Children’s Oncology Group.

The Kerala club supported The Children’s Oncology Group (COG) by making a donation. COG, a National Cancer Institute-supported clinical trials group, is the world’s largest …

Read more

Supporting – Sneha Bhavan, Kottayam, Kerala.

The Kerala Club supported Sneha bhavan through AID (Association for India’s development)–Ann Arbor chapter by making a donation for their activities. The mission of The …

Read more

Adopt a Road, Rochester Hills, Michigan

The Kerala Club has adopted to clean E Avon Road between Rochester and John R as part of Adopt-A-Highway program. This is a program by Michigan…

Read more

Fund Raiser for St. Joseph Special School, Chullikara, Kasaragod, Kerala.

The school provides training and education to 125 developmentally disabled special needs children with the help of dedicated and qualified staff. The Kerala club…

Read more

Toy Chest Project, Children’s Hospital, Chennai, India.

Toy Chest project, an initiative by Sujith Janardhanan, reached out to children affected by cancer by setting up a Play corner in each ward and a brand…

Read more

Volunteering at Forgotten Harvest Warehouse, Oakpark, Michigan.

Forgotten Harvest is a Detroit-based nonprofit organization that specializes in the recovery of surplus or discarded food that it donates to food pantries, homeless …

Read more

Kerala Club officials handing over the Check of $7,001 USD to Mr. James J. Lavert, CEO of Red Cross, MI for the relief effort of Haiti Earth Quake victims

Please see attached,  the news about Kerala Club officials handing over the $7,001 USD raised in the "Sing for Haiti - A Karaoke Event" held on Feb 6th in Detroit…

Read more